La FCR convoca la Jornada del Rugby Català

Apunta't a la Jornada!

El Pla Estratègic del Rugby Català arriba a un punt crucial del seu desenvolupament. Fa uns mesos la Federació Catalana de Rugby (FCR) encarregava a una comissió l’el·laboració d’aquest document, i ara l’equip del Pla Estratègic juntament amb la FCR organitzarà la Jornada del Rugby Català el proper 1 de maig a les instal·lacions de l’INEF de Barcelona.

Aquesta jornada (de 9h a 13h) servirà per copsar algunes opinions dels responsables dels clubs, pota fonamental de l’ovalada catalana, i així poder el·laborar un Pla que doni resposta a les qüestions i problemàtiques plantejades.

Es necessiten dos representants de cada club (més avall s'especifica quins). La jornada no és oberta al públic, tan sols podran participar-hi els dos representants de cada club.

Per apuntar-se a la Jornada  del Rugby Català, cal omplir aquest formulari (qualsevol qüestió sobre la jornada, envieu un mail a competicio@rugby.cat):
https://docs.google.com/forms/d/1ehkYj3PqgAxqzA6yKaHmwwmDQ-NZyjJHraqmYvJHokw/edit

 • Quin és l’objectiu:

Crear un espai comú on el clubs puguin expresar llurs expectatives sobre el futur del rugby català i que aquestes serveixin per tenir informació a l’hora de dissenyar el Pla Estartègic del Rugby Català.

 • Quines àrees i temes es tractaran ?

Els i les representants dels clubs s’agruparan en dues àrees per abordar les següents temàtiques:

 • Àrea Organització i Gestió: estructura, organització, directius i directives, estructura, social, relacions institucionals, instal·lacions.
 • Àrea Esportiva i Tècnica: Competicions, Formació de tècnics, Formació de jugadors i jugadores i Promoció - Captació.
 • Qui pot participar-hi ?

Qualsevol dels clubs associats a la FCR pot participar en aquesta jornada. Per poder abordar els temes amb la màxima proximitat i afinitat d’interesos possibles, s’establirà un sistema de tres grups de treball. D’aquesta forma cada club decidirà el grup en el que se sent més identificat:

 • Grup 1: Clubs Nivell Elit: clubs amb equips sèniors en competicions nacionals amb estructura esportiva completa (competició sènior, equips formació i escola de rugby).
 • Grup 2: Clubs Nivell Competició: clubs amb equips en competicions catalanes amb estructura esportiva completa (competició sènior, equips formació i escola de rugby).
 • Grup 3: Clubs Nivell Desenvolupament: clubs amb estructura esportiva incompleta.
 • Qui pot representar el club?

Per tal de garantir la màxima operativitat, cada club pot estar representat per dues persones que, atenent els temes a tractar seria convenient que tinguin certa responsabilitat dins el sistema organitzatiu del club.

 • Per representar el club a l’àrea Organització i Gestió és convenient una persona amb responsabilitat en la coordinació funcional en l’estructura del club, coneixedora de les particularitats de la gestió interna i de la representació externa del club (p.e. President - Presidenta o Secretari - Secretaria General o Representant de secció rugby)
 • Per representar el club en l’àrea Esportiva i Tècnica, és convenient una persona vinculada o amb responsabilitat als projectes esportius i a la coordinació del personal tècnic del club (p.e. Director – Directora Esportiu, o Coordinador-coordinadora tècnic d’entrenadors-entrenadores, o responsable de la formació de tècnics i jugadors-jugadores).
 • Quina dinàmica se seguirà ?
  • Sessió plenària 1: s’explicaran els objectius de la jornada i la dinàmica proposada. Es preveu d’una durada d’uns 30’.
  • Sessió per nivells: l’objectiu d’aquesta sessió és oferir l’oportunitat a tots els clubs de poder fer aportacions i debatre en relació als temes tractats en cada àrea. Per això, cada club s’adherirà a un dels nivells proposats, en què es proposaran els temes de debat i es farà una moderació de les intervencions i anotaran tots els suggeriments que es facin durant la sessió. Es preveu una durada d’1h30’.
  • Sessió plenària 2: S’exposaran, a totes les persones assistents, els trets comuns de cadascuna de les àrees en base als temes tractats en les sessions per nivells. Es preveu una durada d’1h.
 • Proposta de programa provisional
JORNADA: Projectant el futur del rugby català
9:00h SESSIÓ PLENÀRIA: Objectius i dinàmica de treball
 
 
 
 
10:00
a
11:30h
 
Nivell
ELIT
Nivell
COMPETICIÓ
Nivell DESENVOLUPAMENT
SALA 1
Àrea Organització i Gestió
 
President-a i/o Secretari-a Gral o Gerent
SALA 2
Àrea Esportiva i Tècnica
 
Director-a Esportiu  o Coordinador-a Tècnics
SALA 3
Àrea Organització i Gestió
 
President-a i/o Secretari-a Gral o Gerent
SALA 4
Àrea Esportiva i Tècnica
 
Director-a Esportiu  o Coordinador-a Tècnics
SALA 5
Àrea Organització i Gestió
 
President-a i/o Secretari-a Gral o Gerent
SALA 6
Àrea Esportiva i Tècnica
 
Director-a Esportiu  o Coordinador-a Tècnics
11.30h a 12:00h Descans - Pausa
12:00h
a
13:00h
SESSIÓ PLENÀRIA: Prioritats i conclusions per àrees.

 • Què cal fer abans de les Jornades ?

Per tal de ser el màxim eficients possibles, abans de la jornada es farà arribar a tots els clubs un petit guió de cadascun dels temes a tractar per tal que cada club pugui reflexionar-hi previament
 

logo NUEVO fedeRACIO CATALANA RUGBY fondo NEGRO

Contacta amb nosaltres