Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby, demà dimecres 24 de novembre se celebrarà l'Assemblea General Ordinària a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30h en segona a l'INEFC, Av. de l’Estadi 12-22, Barcelona.

Ordre del dia:

1. Informe del president de la Federació Catalana de Rugby.

2. Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’exercici econòmic de l'1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021, amb el tancament del balanç i el compte de resultats.

4. Modificació del Reglament de Competició.

Igualar en l’article 101.2 les faltes per dies a la de número de partits.

Modificar l’article 101.2

Diu:

"2)    Llei nº 10.4 (e).           Placatges perillosos a un oponent incloent el placatge o intent de placatge per sobre de la línia de les espatlles encara que aquest hagi començat per sota de la línia de les espatlles:

I Lleu: de 7 a 42 dies de suspensió o de 2 a 6 partits

II Greu: de 43 a 70 dies de suspensió o de 7 a 10 partits

III Molt Greu: de 71 a 364 dies de suspensió o de 11 a 52 partits.”

Proposta:

“2)    Llei nº 10.4 (e).           Placatges perillosos a un oponent incloent el placatge o intent de placatge per sobre de la línia de les espatlles encara que aquest hagi començat per sota de la línia de les espatlles:

I Lleu: de 7 a 42 dies de suspensió o de 1 a 6 partits

II Greu: de 43 a 70 dies de suspensió o de 7 a 10 partits

III Molt Greu: de 71 a 364 dies de suspensió o de 11 a 52 partits.”

5. Propostes de clubs, si s’escau.

6. Torn obert de paraules.