Fotografia de Jaume Andreu

La Federació Catalana de Rugby, juntament amb la Federació Espanyola, impartiran el proper mes de setembre el Curs d'Entrenadors N1. Aquest curs convalida la titulació N1, que jeràrquicament és com el tercer nivell després dels L1 i L2.

Aquest curs té algunes peculiaritats organitzatives i burocràtiques que comporten un procés d'inscripció més complex. Per això creiem interessant convocar-vos a una reunió explicativa del procés el pròxim dimecres 26 de juny a les 20 hores online.

Per accedir al curs cal tenir uns requisits previs, ja que com hem dit anteriorment no és un curs iniciàtic.

Requisits de matriculació:

- Títol d'entrenador L2 de World Rugby o equivalent.

- Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulació acadèmica. equivalent.

- Haver superat la prova d'accés recollides al pla de formació de la modalitat de rugby (Resolució de 29 de juny de 2011).

- Estar en possessió d'una llicència de la Federació Catalana de Rugby en vigor.

Prova d'accés

El dia 12 de juliol a les 18 hores a la Foixarda hi haurà la prova d'accés per accedir al curs que és obligatòria per a tots els participants. La única excepció són els esportistes amb certificat vigent d'esportista d'Alt Nivell (Esportistes inscrits al BOE o DOGC com esportistes d'AN).

Us podeu inscriu a la prova d'accés i el curs fins el 1 de juliol en aquest formulari:

https://forms.gle/ywLhwEreDyweaXBS6

Bloc específic

El bloc específic és realitzarà els tres primers caps de setmana de setembre:

Primera jornada: 30, 31 d'agost i 1 de setembre a Sant Boi de Llobregat.

Segona jornada: 6, 7 i 8 de setembre a Can Dragó (Barcelona).

Tercera jornada: 13, 14 i 15 de setembre a Can Dragó (Barcelona).

Bloc comú

Els alumnes podran realitzar el bloc comú matriculant-se a les diferents opcions que ofereix l'Escola Catalana de l'Esport.

Cost

Prova d'accés 49,25 €

Bloc Específic 236,25 €

Període Pràctiques 50,00 €

Varis 50,00 €

Total: 385,50 €

Import del bloc comú:

Bloc comú: 136,00€*

*Aquest import correspon als preus públics vigents del departament d'Educació i es fa efectiu al centre on s'imparteix aquest bloc formatiu.

Podeu trobar més informació al document adjunt que us podeu descarregar clickant aquí.

Si teniu qualsevol dubte ens el podeu fer arribar contestant aquest mail.