Des de la Comissió Mèdica de la FCR (CMFCR) volem dirigir-nos a tots els clubs, jugadors, jugadores i membres de la comunitat rugbier de Catalunya per informar de la situació actual referent a la Covid-19 per a la reincorporació a la competició.

Des del punt de vista sanitari, ja ens temíem que l'evolució de la pandèmia podria seguir el camí actual d'augment de rebrots i de contagis, encara que potser no als nivells que estem vivint dia a dia. Aquesta situació actual fa encara més difícil la reactivació del nostre esport, tot i que estan permesos els entrenaments des del mes d'agost.

Per tal de reforçar el missatge de prudència i responsabilitat, volem fer un recordatori dels protocols establerts per la Comissió Mèdica, exposats a la web de la FCR (rugby.cat/comissio-medica) i especialment el Protocol Covid-19 de la FCR, basats en els diferents protocols publicats pels estaments oficials, la World Rugby i la Federació Espanyola de Rugby.

ÉS FONAMENTAL SEGUIR EL PROTOCOL DE LA FCR, fent una crida a l'AUTORRESPONSABILITAT de tots; clubs, dirigents, staff, jugadors, auxiliars, delegats, àrbitres i seguidors.

Recordem que estem davant d'una infecció molt perjudicial per a les persones i que en alguns casos deixa seqüeles greus sense distinció d’edat, que hi ha persones infectades que són asimptomàtiques i que en el moment actual els joves són el grup de persones que tenen una major transmissió de la infecció.

L’AUTORRESPONSABILITAT HA D’ESTAR PRESENT TANT A LA VIDA SOCIAL PRÒPIA COM A L’ESPORTIVA.

Així doncs, cal recordar als clubs:

1. Han de designar un coordinador Covid-19 i una Comissió Covid-19 fonamentals per fer complir els protocols i controls del club.

2. Els jugadors han de presentar la Declaració d’Autoresponsabilitat abans de cada entrenament.

3. Cal omplir les Plantilles de Control Covid-19, per portar un control dels esportistes assistents.

4. Cal fer Control de Temperatura, Rentat de Mans, Distància de seguretat i ús de Mascareta segons els protocols. (Protocol Covid-19 de la FCR)

Som tots molt conscients de la necessitat de reactivar el nostre esport i de les ganes de començar a jugar dels nostres jugadors i jugadores, però ara toca prendre totes les mesures al nostre abast per evitar problemes molt greus de salut i això depèn de cada un de nosaltres. Responsabilitat.

Segurament tindrem algun positiu de Covid-19, que esperem que no sigui greu, però si apareix que no sigui per no haver adoptat totes les mesures al nostre abast.

Així doncs, un cop més la tant Comissió Mèdica de la Federació Catalana de Rugby com la pròpia FCR es posen a disposició de tots els clubs per fer front a aquesta situació que ens toca viure.

Comissió Mèdica FCR