Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby, de data 8 de setembre de 2020, es convoca l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 29 de setembrea les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona. 

Aquesta Assemblea sustitueix la que s'hauria d'haver celebrat el 28 de juliol i que va ajornar-se degut a les restriccions de les autoritats provocades per la pandèmia.

En aquest cas i en virtut de la normativa vigent i amb motiu de la situació actual provocada pel Covid-19, l'Assemblea es durà a terme de forma telemàtica.

Ordre del dia

1. Informe del president de la Federació Catalana de Rugby.

2. Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats corresponent a la temporada 2019-2020.

4. Fixar el preu de les llicències per la temporada 2020 – 2021.

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació per a la temporada 2020 - 2021.

6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic del 1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021.

7. Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels Clubs.

8. Torn obert de paraules.

Barcelona a 9 de setembre de 2020

La Junta Directiva

Consulta la normativa que se seguirà per a l'Assemblea General telemàtica.